Oppmelding til eksamen.

Det er mulig å melde seg opp til eksamen 2 ganger i året.

Første anledning er i januar med avleggelse av eksamen i månedskifte mai/juni.

Neste anledning for oppmelding er fra midten av august til midten av september med avleggelse av eksamen i månedsskiftet november/desember.

Har du behov for tilrettelegging av eksamen?
Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett på dette (jf. § 3-32 i forskrift til opplæringsloven).

Følg linken til Privatistweb for mer info!