AKTIV OG GOD FAGLIG
OPPFØLGING AV LÆRLINGER

FOR LÆRLINGER

Opplæringskontoret driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt oppnår nødvendig kompetanse som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoperasjoner i elektrofagene.

FOR MEDLEMSBEDRIFTER

Opplæringskontoret driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt oppnår nødvendig kompetanse som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoperasjoner i elektrofagene.

OM OSS

Opplæringskontoret for Elektrofag i Rogaland har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen. Vi legger blant annet til rette for prøvestasjoner, gjennomfører kurs og gir råd vedrørende fagprøven.