Go to Top

Om oss

Opplæringskontoret for Elektrofag i Rogaland har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

Vi legger blant annet til rette for prøvestasjoner, gjennomfører kurs og gir råd vedrørende fagprøven.

Les mer

For lærlinger

Opplæringskontoret driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt oppnår nødvendig kompetanse som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoperasjoner i elektrofagene.

Les mer

For medlemsbedriftene

Opplæringskontoret for Elektrofag i Rogaland er et samarbeidsorgan for lærebedrifter/ medlemsbedrifter med interesser i elektrobransjen.

Vi bidrar med informasjon knyttet til fagprøver, opplæringsplaner, regelverk og annet for en bedrift som ønsker å legge godt til rette for sine elektro lærlinger.

Les mer

  • Port3
  • Port2
  • Port1