Aktiv og god faglig
oppfølging av lærlinger

Hvordan søke læreplass?

Oppmelding til eksamen

Bli medlems-
bedrift

For lærlinger

Opplæringskontoret driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt oppnår nødvendig kompetanse som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoperasjoner i elektrofagene.

Les mer

For medlemsbedrifter

Opplæringskontoret for Elektrofag i Rogaland er et samarbeidsorgan for lærebedrifter/medlemsbedrifter med interesser i elektrobransjen.

Vi bidrar med informasjon knyttet til fagprøver, opplæringsplaner, regelverk og annet for en bedrift som ønsker å legge godt til rette for sine elektro lærlinger.

Les mer

Om oss

Opplæringskontoret for Elektrofag i Rogaland har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

Vi legger blant annet til rette for prøvestasjoner, gjennomfører kurs og gir råd vedrørende fagprøven.

Les mer