For lærlinger

Mange muligheter og sikker fremtid!
 • Satser du på elektrofagene får du nesten ubegrensede muligheter til å velge jobb i fremtiden!
 • Våre fagfolk er representert i de fleste viktige områder i samfunnet!
 • Du blir en viktig brikke for å holde samfunnsmaskineriet i gang!
 • Og selvfølgelig; Lønna vil avspeile nettopp dette!

Etter to eller tre år på skolebenken går du ut i jobb som lærling. Det er egentlig utdannelse med lønn!

Våre medlemsbedrifter står selv for rekrutteringen av lærlingene. Så du må selv finne fram til bedriften du ønsker å jobbe i, og sende en søknad med CV direkte til bedriften. Ta gjerne en ringerunde til bedriftene du har søkt hos. Et godt hjelpe middel her vil være listen over medlemsbedriftene våre. Klikk for oversikt.

Det er viktig å være tidlig ute med søknaden hvis du skal få den plassen du ønsker. Vi anbefaler alle å begynne å søke så tidlig som mulig på vårsemesteret siste år på skolen. Men husk! Det er bedriftene selv som bestemmer hvem de skal ansette som lærlinger!

Noen knytter allerede kontakt med lærebedriften når de er ute i Yrkes Faglig Fordypning (YFF) mens de går på skolen. YFF er altså en gyllen mulighet å få vist seg frem og bli kjent med de forskjellige bedriftene.

Mer informasjon om søknad til læreplass finnes på Rogaland fylkeskommune sine sider, eller ved å laste ned denne brosjyren!

AVVIKLING

 

Fagprøven kan avvikles enten på prøvestasjon eller på prosjekt/jobb ute hos kunde.

Opplæringskontor for Elektrofag har prøvestasjoner for følgende fag grupper:

 • Automatiseringsfaget.
 • Elektrikerfaget.
 • Telekommunikasjonsmontørfaget.

Normal lengde på fagprøven er da fem til syv arbeidsdager.

Andre faggrupper utover de som er nevnt ovenfor må ta fagprøven ute i bedrift eventuelt på jobb hos kunde. Lengde på fagprøven er da bestemt av arbeidsomfang.

Fagprøven styres/kontrolleres/overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av Rogaland fylkeskommune og har ingen tilknytning til Opplæringskontor for Elektrofag.

Alle fagprøvene er i fire deler og alle fire delene vurderes av sensorene. Disse er:

 • Planlegging
 • Gjennomføring av oppgaven
 • Dokumentasjon av oppgaven
 • Egenvurdering

Karakterer som gis på fagprøven er som følger:

 • Ikke bestått
 • Bestått
 • Meget godt bestått

Her finner du vurderingskriteriene som brukes under fag- og svenneprøver i Rogaland. Følg denne linken!

 

NÅR KAN DU GÅ OPP?

 

Fagprøven skal som hovedregel holdes før utløpet av læretiden, men ikke tidligere enn tre måneder før læretiden er over. Oppmelding må være godkjent av Rogaland fylkeskommune.

For å få fagbrevet må fagprøven være bestått og du må ha stått i bedriften ut læretiden. Utløpsdato for læretid står på lærekontrakten.

 

OPPMELDING

 
 • Opplæringskontor for Elektrofag melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. Dette blir gjort fire måneder før utløp av lærekontrakt.
 • Oppmelding sendes til Rogaland fylkeskommune for godkjenning.
 • Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmelding skal bli godkjent.
 • Praksiskandidater må melde seg opp via Rogaland Fylkeskommune sine nettsider. Klikk her for praksis kandidat ordningen.

Det er mulig å melde seg opp til eksamen 2 ganger i året.

Første anledning er i januar med avleggelse av eksamen i månedskifte mai/juni.

Neste anledning for oppmelding er fra midten av august til midten av september med avleggelse av eksamen i månedsskiftet november/desember.

Har du behov for ekstra tid eller annen tilrettelegging under eksamen skal dette gjøres i forbindelse med oppmelding av eksamen. Logg inn på siden inschool, se linken under.

Følg linken til Privatist inschool for mer info!

Når fagprøven er bestått belønnes du med fagbrev. Dette er et verdipapir som du har med deg resten av livet.

Med fagbrevet i hånd kan du gå videre til Fagskole, Høyskole eller Universitet. Kort sagt bestemmer du selv hvor langt du vil nå.

Klikk for Fagskolen.

Med fagbrev fra elektrofag kan du søke deg direkte inn på ingeniørutdanning gjennom Y-veien. De krever ikke studieforberedende kurs.

Klikk for Y-veien.

Lærling er også arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter som følger av å være arbeidstaker.

Rettigheter og plikter fremgår av lovverk, tariffavtaler, kontrakter og bedriftsinterne reglementer. En rekke nøkkelkompetanser og yrkeskompetanser læres både gjennom opplæringsdelen og verdiskapningsdelen av læretiden, gjennom rollen som arbeidstaker og kollega. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven pålegger lærlingen å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø, på lik linje med andre arbeidstakere.

I tillegg fastslår Opplæringsloven at lærlingen har et betydelig ansvar for egen læring:

 • Lærlingen har hovedansvaret for egen læring
 • Lærlingen skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø: Oppmøte, arbeidstid og orden
 • Lærlingen skal planlegge, medvirke og vurdere den opplæring som finner sted
 • Lærlingen skal dokumentere egen opplæring
 • Lærlingen har i tillegg ansvar for å gjennomføre nødvendig teoriopplæring, som følge av manglende skolefag eller stryk. Dette kan innebære å melde seg på og følge undervisningstilbud i eller utenfor arbeidstid, samt melde seg opp som privatist og avlegge manglende eksamener.

Lærebedriften skal være orientert om slike mangler i teoriopplæringen hos en lærling, slik at bedriften kan innrette den individuelle opplæringsplanen etter dette.

 

STIPEND OG LÅN

 

Søknad om lån og stipend gjøres på Lånekassen sin hjemmeside. Før du kan søke må lærekontrakten være godkjent av Rogaland Fylkeskommune. Følg linken: Lånekassen.

 

LÆREPLANER

 

Her finner du en link til Utdannings direktoratet sine hjemmesider. Linken tar deg direkte til søke siden for de nasjonale læreplanene. Skriv inn navnet på faget du vil ha tak i og du blir sendt direkte til læreplanen for faget. Klikk her for å gå til læreplaner hos Utdanningsdirektoratet.

 

PRIVATIST

 

Alle lærlinger som har rest teori og tar eksamen i løpet av læretiden skal melde seg opp på privatist.inschool.visma.no. Dette er en personlig profil for hver enkelt lærling og her vil eksamens resultat foreligge når sensur er klar.

Det er kun to ganger i løpet av et kalender år det er mulig å melde seg opp og avlegge eksamen. Første oppmelding er i januar med eksamen i månedsskifte mai/juni. Neste mulighet for oppmelding er fra midten av august til midten av september med eksamen i månedsskifte november/desember.

Følg med på inschool for eksakte datoer.

Klikk her for å komme til InSchool.