Om oss

Om OFEL

Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland også kalt OFEL er et samarbeidsorgan for lærebedrifter med interesser i elektrobransjen/fagene.

OFEL ble etablert i januar 1994, og har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet og bidra til god faglig kvalitet over opplæringen. Kontoret er registrert i Brønnøysundregisteret som en forening og består i dag av over 160 medlemsbedrifter innen elektrofagene.

OFEL har i dag 8 fast ansatte med bred bakgrunn fra elektrofagene og vi har i tillegg knyttet til oss lærer ressurser fra elektrobransjen og fra den videregående skolen.

Vi tilrettelegger undervisning og kurser både på VG2 og VG3 nivå innenfor elektrofagene for våre lærlinger. Disse kursene foregår både på dagtid og kveldstid.

Våre medarbeidere foretar kompetanse utredning i forbindelse med å tilrettelegge muligheten til å ta flere fagbrev i elektrofagene.

OFEL har kontinuerlig møter med lærlingene og bedriftene i løpet av læretiden både ute hos bedriftene og inne hos OFEL i forbindelse med skole avvikling. Dette gir oss en god innsikt i opplæringen ute hos bedriftene våre.