Go to Top

Om OFEL

Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland også kalt OFEL er et samarbeidsorgan for lærebedrifter med interesser i elektrobransjen/fagene.

Kontoret ble etablert i januar 1994, og har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet og bidra til god faglig kvalitet over opplæringen. Opplæringskontor for elektrofag i Rogaland er en privat bedrift og er eid av våre medlemsbedrifter

OFEL er i dag 5 fast ansatte med bred bakgrunn fra elektrofagene og vi har i tillegg knyttet til oss lærer ressurser fra elektrobransjen og fra den videregående skolen.

Vi tilrettelegger undervisning og kurser både på VG2 og VG3 nivå innenfor elektrofagene for våre lærlinger. Disse kursene foregår både på dagtid og kveldstid.

Våre medarbeidere foretar kompetanse utredning i forbindelse med å tilrettelegge muligheten til å ta flere fagbrev i elektrofagene.

OFEL har kontinuerlig møter med lærlingene og bedriftene i løpet av læretiden både ute hos bedriftene og inne hos OFEL i forbindelse med skole avvikling. Dette gir oss en god innsikt i opplæringen ute hos bedriftene våre.