Go to Top

Regelverk – Arbeidsavtale

Lærlingen er arbeidstaker i bedriften med samme retter og plikter som andre ansatte. Det betyr at arbeidsgiveren har styringsretten over lærlingen i tråd med bestemmelsene i lovverket, tariffavtale, arbeidsavtale og bedriftens arbeidsreglement.

Der tegnes lærekontrakt som opplæringskontoret er ansvarlig for, samt en arbeidsavtale med lærebedrift som definerer arbeidsgiver forhold og personal ansvar som hviler på den enkelte lærebedrift.

Både arbeidsgiver og lærling har ansvar for at tiden i opplæringsbedriften blir best mulig.

I tariffavtalene er det fastsatt noen normer for hvordan opplæringen i bedriftene skal skje og lønnssatser for lærlingene. De fleste bedrifter følger disse, men det kan være noen ulikheter mellom de ulike bedriftene. Oppdaterte lønnssatser finnes under fanen «Arbeisliv» på NELFO sine hjemmesider

Opplæring i bedrift skal følge Opplæringsloven og skje etter bedriftens opplæringsplan, og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til opplæringsloven.

Opplæringskontor skal melde lærlingen opp til fagprøven som avholdes nærmest læretidens utløp.