Go to Top

Om å ha lærlinger

Bedriften sikrer rekruttering til egen organisasjon.

Bedriften viser at den tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn.

Bedriften viser at den tar bransjeansvar og bidrar til å sikre tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjens behov.

Bedriften får styrket egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring.

Bidra til økt lønnsomhet for bedriften.

Bidra med nye unge friske impulser inn i bedriften.

Læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov.

Kan ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader.

Bidra til å styrke bedriftens omdømme.

Bidra til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne.

Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven er lærebedriftens ansvar over. Ønsker bedriften å ansette kandidaten så har man selvsagt mulighet til det. Bedriften er imidlertid ikke forpliktet til å tilby jobb etter at læreperioden er avsluttet.