Go to Top

Prøvestasjon

Opplæringskontor for Elektrofag har 5 prøvestasjoner for elektrikerfaget, 1 prøvestasjon for telekommunikasjonsfaget og 2 prøvestasjoner for automatiseringsfaget til utleie for medlemsbedriftene og andre som måtte trenge prøvestasjon. Medlemsbedriftene har prioritet.

Utleie priser prøvestasjon:

Telekom; Medlem: 5.000,-. Ikke medlem: 7.000,-.

Elektriker; Medlem: 5.000,-. Ikke medlem: 7.000,-.

Automatisering; Medlem: 14.000,-. Ikke medlem: 16.000,-.