Go to Top

Oppmelding

Opplæringskontor for Elektrofag melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. Dette blir gjort fire måneder før utløp av lærekontrakt.

Det tidligste lærlingene kan begynne på fagprøven er 2 måneder før utløp av lærekontrakt og det er ønskelig at fagprøven er gjennomført innen 2 måneder etter utløp.

Oppmelding sendes til Rogaland fylkeskommune for godkjenning.

Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmelding skal bli godkjent.

Praksis kandidater må melde seg opp via Rogaland Fylkeskommune sine nettsider. Klikk her for praksis kandidat ordningen.