Go to Top

Avvikling

Fagprøven kan avvikles enten på prøvestasjon eller på prosjekt/jobb ute hos kunde.

Opplæringskontor for Elektrofag har prøvestasjoner for følgende fag grupper:

  • Automatiseringsfaget.
  • Elektrikerfaget.
  • Telekommunikasjonsmontørfaget.

Normal lengde på fagprøven er da fem til syv arbeidsdager.

Andre faggrupper utover de som er nevnt ovenfor må ta fagprøven ute i bedrift eventuelt på jobb hos kunde. Lengde på fagprøven er da bestemt av arbeidsomfang.

Fagprøven styres/kontrolleres/overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av Rogaland fylkeskommune og har ingen tilknytning til Opplæringskontor for Elektrofag.

Alle fagprøvene er i fire deler og alle fire delene vurderes av sensorene. Disse er:

  • Planlegging
  • Gjennomføring av oppgaven
  • Dokumentasjon av oppgaven
  • Egenvurdering

Karakterer som gis på fagprøven er som følger:

  • Ikke bestått
  • Bestått
  • Meget godt bestått

Her finner du vurderingskriteriene som brukes under fag- og svenneprøver i Rogaland. Følg denne linken!