Go to Top

Bli medlemsbedrift

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift).  Godkjenningen forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

  • at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.
  • at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

Dersom du ønsker å bli en godkjent lærebedrift kan du enten ta kontakt med det opplæringskontoret du tilhører eller ønsker å tilhøre, eller du kan sende en søknad direkte til Rogaland Fylkeskommune.

Det gis tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger etter faste satser. Er bedriften medlem av et opplæringskontor er det vanlig at opplæringskontoret forvalter hele eller deler av tilskuddet.

Les mer om størrelsen på tilskuddene på www.udir.no.

Følg linken til søknadsskjema!