Go to Top

Rettigheter og plikter

Lærling er også arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter som følger av å være arbeidstaker.

Rettigheter og plikter fremgår av lovverk, tariffavtaler, kontrakter og bedriftsinterne reglementer. En rekke nøkkelkompetanser og yrkeskompetanser læres både gjennom opplæringsdelen og verdiskapningsdelen av læretiden, gjennom rollen som arbeidstaker og kollega. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven pålegger lærlingen å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø, på lik linje med andre arbeidstakere.

I tillegg fastslår Opplæringsloven at lærlingen har et betydelig ansvar for egen læring:

  • Lærlingen har hovedansvaret for egen læring
  • Lærlingen skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø: Oppmøte, arbeidstid og orden
  • Lærlingen skal planlegge, medvirke og vurdere den opplærings som finner sted
  • Lærlingen skal dokumentere egen opplæring
  • Lærlingen har i tillegg ansvar for å gjennomføre nødvendig teoriopplæring, som følge av manglende skolefag eller stryk. Dette kan innebære å melde seg på og følge undervisningstilbud i eller utenfor arbeidstid, samt melde seg opp som privatist og avlegge manglende eksamener.

Lærebedriften skal være orientert om slike mangler i teoriopplæringen hos en lærling, slik at bedriften kan innrette den individuelle opplæringsplanen etter dette.