Go to Top

Læreplaner

Her finner du en link til Utdannings direktoratet sine hjemmesider. Linken tar deg direkte til søke siden for de nasjonale læreplanene. Skriv inn navnet på faget du vil ha tak i og du blir sendt direkte til læreplanen for faget. Klikk her for å gå til læreplaner hos Utdanningsdirektoratet.

Nedenfor finner du opplæringsplaner for elektrofagene: