Go to Top

FAQ

Hva er OFEL?

Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland også kalt OFEL er et samarbeidsorgan for lærebedrifter med interesser i elektrobransjen/fagene.

Kontoret ble etablert i januar 1994, og har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet og bidra til god faglig kvalitet over opplæringen. Opplæringskontor for elektrofag i Rogaland er en privat bedrift og er eid av våre medlemsbedrifter

OFEL er i dag 5 fast ansatte med bred bakgrunn fra elektrofagene og vi har i tillegg knyttet til oss lærer ressurser fra elektrobransjen og fra den videregående skolen.

Vi tilrettelegger undervisning og kurser både på VG2 og VG3 nivå innenfor elektrofagene for våre lærlinger. Disse kursene foregår både på dagtid og kveldstid.

Hvordan kan jeg melde meg opp til fagprøven?

Opplæringskontor for Elektrofag melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. Dette blir gjort fire måneder før utløp av lærekontrakt.

Oppmelding sendes til Rogaland fylkeskommune for godkjenning.

Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmelding skal bli godkjent.

Praksis kandidater må melde seg opp via Rogaland Fylkeskommune sine nettsider. Klikk her for praksis kandidat ordningen.