Go to Top

Når kan du gå opp?

Du kan gå opp til fagprøve tidligst to måneder før utløp av lærekontrakt og det er ønskelig at fagprøven er avviklet innen to måneder etter utløp.

Selvfølgelig må oppmelding være godkjent av Rogaland fylkeskommune.

For å få fagbrevet må fagprøven være bestått og du må ha stått i bedriften ut læretiden. Utløpsdato for læretid står på lærekontrakten.