Oppmelding til eksamen.

Det er mulig å melde seg opp til eksamen 2 ganger i året. Første anledning er i januar med avleggelse av eksamen i månedskifte mai/juni. Neste anledning for oppmelding er fra midten av august til [...]